خرید لباس پرسپولیس جدول پخش برنامه‌های درسی امروز دانش آموزان

به گزارش «تابناک» به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) در روز شنبه 17اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:
متوسطه دوره اول :
ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس ریاضی پایه ۷. ساعت۸:۳۰تا۹صبح. .درس علوم تجربی پایه ۹ ساعت۹:۰تا۹:۳۰درس ریاضی پایه۸.
برنامه دوره ابتدایی :
ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱فارسی پایه ۱. از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰ریاضی پایه ۲ از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲علوم پایه۳ ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰ریاضی پایه۴ از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰فارسی پ۵ از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰علوم پایه۶.
متوسطه دوم:
ساعت۱۴:۳۰الی۱۵ درس فیزیک۱پایه۱۰ رشته علوم تجربی. ساعت۱۵الی۱۵:۳۰ درس فارسی ۱ پایه۱۰ همه رشته ها. ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درسزمین شناسی پایه۱۱ رشته های ریاضی و علوم تجربی. ساعت۱۶الی۱۶:۳۰ درس تاریخ معاصرپایه یازدهم رشته های تجربی وریاضی. ساعت۱۶:۳۰الی۱۷ درس شیمی ۳ پایه۱۲ رشته های تجربی و ریاضی. ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس سلامت و بهداشت پایه۱۲ تمامی رشته ها.
برنامه تلویزیونی آموزش مکمل در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته های فنی حرفه ای وکاردانشبه شرح زیر تدریس می شود.
ازساعت۸ صبح تا۸:۳۰ درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی . ساعت۸:۳۰تا۹صبح درس فلسفه۱ پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ساعت۹تا۹:۳۰درس منطق پایه۱۰ رشته های ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۹:۳۰تا۱۰درس علوم و فنون ادبی پایه ۱۱ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. ساعت۱۰:درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ درس مدیریت تولیدپودمان۳ پایه۱۱ . ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس کاربرد فناوری نوین پودمان۳پایه۱۱(فنی حرفه ای وکاردانش) ساعت۱۳ درس حسابداری مالی شاخه کاردانش -استانداردحسابداری مقدماتی پایه۱۰. ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴ حسابداری مالی شاخه کاردانش -استانداردهای حسابداری تکمیلی پایه۱۱.
 

نظرات بسته اند