خرید لباس پرسپولیس رشد 52 درصدی سود خالص میدکو

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه که با نماد میدکو در فرابورس حضور دارد، ب انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند سال 98 از رشد 52 درصدی سود خالص خود خبر داده است.به گزارش بورس تابناک، میدکو در سال 98 از محل درآمد سود سهام خود1105.3 میلیارد تومان کسب کرده که نسبت به دوره مالی مشابه رشد 50 درصدی داشته است.سود خالص میدکو طی این مدت 1076.2 میلیارد تومان بوده که رشد 52 درصدی نسبت به دوره مالی مشابه داشته و توانسته 371 ریال سود به ازای هر سهم محقق کند در حالی که این رقم در پایان سال 97، 244 ریال بوده است.همچنین بر اساس اطلاعات ترازنامه منتشر شده، مجموع دارایی های جاری با رشد 22 درصدی 1584.2 میلیارد تومان بوده، در مقابل جمع بدهی های این شرکت 1488.1 میلیارد تومان گزارش شده است.رشد 24 درصدی دریافتنی های تجاری در بخش دارایی های جاری و ثبت رقم 1539 میلیارد تومان، همچنین رشد 33 درصدی سرمایه گذاری های بلند مدت با رقم 4348 میلیارد تومان از ارقام قابل توجه در قسمت راست ترازنامه بوده است.مجموع دارایی های غیر جاری میدکو نیز با رشد 34 درصدی 4728 میلیارد تومان بوده در حالی که بدهی های غیر جاری این شرکت صفر بوده، سود انباشته با رشد 41 درصدی از رقم 782.1 در سال 97 به 1102.7 میلیارد تومان در پایان سال 9 رسیده است.

نظرات بسته اند